خودروی مفهومی TX

این مدل که طراحی آن از طبیعت الهام گرفته شده یک نیروی طبیعی را به نمایش می گذارد. این الهام گیری منجر به زبان طراحی بسیار تاثیرگذار و جذابیت بی انتهایی در این خودروی مفهومی شده است. اما علاوه بر زیبایی چشمگیر این مدل، فاکتورها مهندسی نیز در طراحی TX رعایت شده اند. از جمله خطوط میانی بدنه و طراحی فرم آنکه بدیع و منحصر بفرد می باشد و باعث می شود خودرو بهتر با شرایط مختلف وفق پیدا کند.

خودروی مفهومی ANT

این خودروی مفهومی که از انرژی جدید بهره می گیرد، از لحاظ ظاهری از پیکر مورچه الهام گرفته است. وزن کل خودرو تنها 450 کیلوگرم است. حتی خودروی الکترونیکی همراه با باتری مجموعا 600 کیلوگرم وزن دارد. این خودروی مفهومی با معرفی منبع انرژی جدید، نمایانگر چشم انداز چری درباره نوع زندگی انسان در آینده و گرایش رو به افزایش به تکنولوژی می باشد.

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar