خبرها

۰۳ اسفند ۱۳۹۵

خوش آمد گویی ایرانیان به کمپین سلامت جاده چری

در نمایشگاه خودرو تهران صدها کودک با هیجان در کمپین سلامت جاده چری شرکت کردند.

هدف آموزشی کودکان ایرانی جهت ارتقا آگاهی و احتیاط آنها نسبت به جاده ها ، بستن کمربند ایمنی ،عبور از جاده ها و حفظ محیط زیست بود.

از جمله دیگر فعالیت های این کمپین ، مسابقه آموزشی نقاشی کودکان به مدت چهار(4) روز بود.

مدیر برندینگ چری  ادوارد سینگلتون ، بر اهمیت مسِولیت اجتماعی شرکت طی مدت برگزاری نمایشکاه تاکید کرد و افزود: مسولیت پذیری نسبت به اجتماع و محیط زیست برای شرکت های خودرویی ایران ضروری می باشد و سلامت جاده برای کودکان اولویت اول ماست.

مرحله بعد کمپین سلامت جاده در ماه جاری با نشر دفترچه های سلامت جاده برای کودکان و راهنمای آموزشی برای معلمان و توزیع آنها بین مدارس کل کشور و همه ی 135 نماینده شرکت آغازخواهد شد.

کمپین سلامت جاده چری گام بزرگی به سمت مسولیت پذیری اجتماعی شرکت خودرویی ایران می باشد و امیدواریم الگویی برای سایر شرکت های خودرویی ایران می باشد.

 

نمایشگاه خودرو

 

DISCOVER CHERY

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar