خبرها

۱۵ تیر ۱۳۹۸

مدیران خودرو در صدر رضایت مندی مشتریان برای سومین دوره پیاپی

firstrank

شرکت صنایع خودروسازی مدیران برای سومین دوره متوالی موفق به کسب رتبه نخست رضایتمندی مشتریان در بخش فروش خودرو گردید ، همچنین در مبحث رسیدگی به شکایات مشتریان نیز شرکت مدیران خودرو برای سومین سال موفق به کسب رتبه نخست گردید ، از سوی دیگر در ارزیابی سیستم فروش نیز در بین کلیه شرکتها ، شرکت مدیران خودرو موفق به کسب رتبه نخست گردید ،شرکت مدیران خودرو در سالهای اخیر با وضع استانداردهای فروش شرکت چری برای کلیه شبکه های نمایندگی خود و همچنین انجام آموزش های گوناگون سعی در ارتقاء و ایجاد خدماتی متفاوت را داشته است.

قطعا تنوع محصولات  و ارتقاء آنها به لحاظ کیفی و کمی ، توجه ویژه ایی را در وضع و ارتقاء استانداردهای فروش می طلبد که شرکت مدیران خودرو توجه ویژه ایی را معطوف داشته ، این ارزیابی شامل مواردی چون برخورد و معرفی محصول برای مشتری ، پروسه های فروش ، شرایط فروش ،تحویل به موقع خودرو ، رسیدگی به شکایات مشتریان و ارزیابی های سیستمی میباشد.

از سوی دیگر یکی از دغدغه های کلی خریداران خودرو در سالهای اخیر عدم تحویل به موقع محصول بوده که بیشترین حجم شکایت را از خودروسازان داشته است ، شرکت مدیران خودرو همواره محصولات خود را با موعد تحویل کوتاه مدت به فروش رسانده  ومطابق قرارداد با مشتریان خود تحویل داده است  که از این لحاظ امتیاز بالایی برای این خودروساز کشور کسب گردیده است.

مدیران خودرو

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar