خبرها

۱۶ مرداد ۱۳۹۸

مقام نخست در بهبود ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان از آن شرکت مدیران خودرو گردید

بر اساس آخرین  ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI)  که مرتبط با سال 1397 میباشد و ضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکت های تولید کننده و وارداتی را اعلام نمود ، با توجه به اعلام نتایج و مقایسه آن با سال گذشته شرکت مدیران خودرو موفق گردید بیشترین میزان ارتقاء را در میان شرکت های خودرویی از آن خود نماید ، در این ارزیابی شرکت مدیران خودرو موفق گردید تا در بخش نظام مدیریتی 83 % امتیاز و در بخش  شبکه امور نمایندگی ها 75 % امتیاز را بدست آورده و در مجموع رتبه 2 را بدست آورد .   همچنین شرکت مدیران خودرو در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران  در حوزه فروش در سال 97 رتبه نخست را کسب نمود و همچنین در ارزیابی رسیدگی به شکایات مشتریان در سه دوره متوالی موفق  به کسب رتبه نخست گردید.

مدیران خودرو

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar