خبرها

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مرحله دوم توزیع کمکهای شرکت مدیران خودرو به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان نصورت پذیرفت

شرکت مدیران خودرو ، دومین مرحله از کمکهای خود به مردم عزیز سیل زده استان سیستان و بلوچستان را آغاز نمود تا در مجموع 2000 تخته پتو در اختیار این مردم عزیز قرار بگیرد. هفته گذشته حدود 1000 تخته از این پتوها توزیه گشت و این هفته مابقی آنها 1000 تخته دیگر کمک گردید ، شرکت مدیران خودرو همواره در مواقع گوناگون مسئولیت اجتماعی خود را به انجام رسانده که میتوان به سیل اخیر در کشور و همچنین زمین لرزه های استان کرمانشاه و آدربایجان اشاره نمود.

 

 

مدیران خودرو

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar