خبرها

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

توزيع ماسك هاي شركت مديران خودرو در بيمارستانها

شركت مديران خودرو اقدام به توزيع ١٤٠٠٠ عدد ماسك در ٢ بيمارستان بزرگ تهران كه اين روزها پذيراي بيماران كرونايي هستند نموده است. اين شركت با توزيع رايگان ماسك در بيمارستانهاي مسيح دانشوري و امام خميني تلاش نمود تا وظيفه اجتماعي خود را به عنوان يك شركت فعال در عرصه صنعت خودروسازي كشور در جهت كمك به هم وطنان عزيز به انجام برساند.

همچنين اين شركت در مدت زمان شيوع اين بيماري اقدامات مفيدي را نيز انجام داده كه شامل ، توزيع ماسك در بين پرسنل شركت به صورت روزانه و كليه افراد و مشترياني كه براي انجام كارها و امور لازم به اين شركت ميايند ، توزيع ماسك در بين نمايندگي هاي مجاز كليه پرسنل و بازديد كنندگان از نمايندگي ها ، توزيع ماسك در كارخانه براي حفظ سلامت كاركنان ، ثبت سيستم انلاين براي ثبت نام و سيستم زنده توضيح در مورد خودرو و پاسخ انلاين به پرسش مشتريان براي كاهش رفت و آمد و حفظ امنيت مشتريان ، تهيه پست هاي آموزشي مقابله با كرونا در صفحه اينستاگرام شركت ، ... و حال با توجه به مسئوليت اجتماعي اقدام به توزيع ماسك نموده است تا با همكاري كليه ارگانها و نهادها اين بيماري نيز ريشه كن گردد

مدیران خودرو

© 2016 All rights reserved by cheryco.ir - Designed & developed by Parsnemoodar